Vacature data specialist

De CTIVD houdt toezicht op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) door te toetsen of deze diensten zich bij hun activiteiten aan de wet houden. De CTIVD wordt daarbij geconfronteerd met een steeds technischere en complexere gegevensverwerking door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze complexiteit speelt niet alleen een rol in de analyse en het gebruik van gegevens in de operationele teamprocessen van de beide diensten, maar ook bij de inzet van bijzondere bevoegdheden, zoals hacken en interceptie.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) adresseert het belang van toezicht op (geautomatiseerde) gegevensverwerking. Een voorbeeld daarvan is de wettelijke zorgplicht van de diensten voor de kwaliteit van de gegevensverwerking (waaronder de toepassing van algoritmen en (gedrags-)modellen) in artikel 24 van de Wiv 2017. Als toezichthouder kan de CTIVD daardoor de rechtmatigheid gedurende het gehele proces van gegevensverwerking beoordelen en daarmee toezien op de kwaliteit hiervan. Om invulling te kunnen geven aan deze haar bij wet opgedragen verantwoordelijkheid, moet de CTIVD in toenemende mate kunnen beschikken over de juiste technische kennis en expertise. Daarom is besloten tot de oprichting van een ICT-expertunit bij de CTIVD. Binnen deze expertunit zal technische capaciteit worden samengebracht. Het aantrekken van een specialistisch adviseur in de vorm van een Data Specialist, is de volgende stap in dit proces na benoeming van de ICT-adviseur per 1 september 2016. De unit zal naar verwachting in totaal gaan bestaan uit drie personen.

De vacature voor een Data Specialist is hier te vinden.