Formulier Klacht indienen bij de CTIVD

Heeft u een klacht over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)? En bent u niet tevreden over de afhandeling van deze klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de CTIVD. Dit doet u met het onderstaande formulier.

Criteria

De CTIVD neemt uw klacht alleen in behandeling als deze voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

  • De klacht gaat over de AIVD, MIVD of de coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
  • De klacht is al gemeld bij de betreffende instantie. Voor de AIVD is dit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en voor de MIVD is dit de minister van Defensie.
  • De klacht gaat niet over een besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden gemaakt.
  • De klacht gaat niet over de inhoud van een wet of regel.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de CTIVD via 070 315 58 20.

Klacht indienen bij de CTIVD

* verplichte velden

Over welke instantie(s) gaat uw klacht? *

De CTIVD behandelt alleen klachten over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Heeft u al geklaagd bij de instantie zelf? *

De CTIVD neemt uw klacht doorgaans niet in behandeling als u deze niet eerst bij de AIVD of MIVD heeft ingediend.

Is uw klacht korter dan een jaar geleden behandeld door de instantie? *

De CTIVD neemt uw klacht doorgaans niet in behandeling, als uw klacht langer dan een jaar geleden is behandeld door de instantie.

Is bezwaar of beroep instellen mogelijk (geweest)? *

De CTIVD behandelt geen klachten die gaan over een besluit waartegen u bezwaar of beroep kunt instellen. Heeft u een klacht over de overschrijding van wettelijke termijnen of de wijze waarop u behandeld bent tijdens de procedure dan kan de CTIVD misschien wel iets voor u betekenen.

Gaat de klacht over de inhoud van een wet of regel? *

De CTIVD mag een klacht die gaat over de inhoud van een wet of regel niet in behandeling nemen.

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens.
Vermeld in het kort de geschiedenis van uw klacht.
Geef aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen.

Uw gegevens

Aanhef *