Publicatie derde voortgangsrapportage over de invoering van de Wiv 2017

De CTIVD stelt in haar derde voortgangsrapportage vast dat de AIVD en de MIVD veel werk hebben verzet, maar aan de noodzakelijke wettelijke waarborgen voor de rechtsbescherming van de burger meer invulling moet worden gegeven. Er is nog steeds sprake van wezenlijke risico’s op onrechtmatig handelen.

De belangrijkste stappen die door de AIVD en de MIVD (voort)gezet moeten worden, zijn het omzetten van wetgeving en beleid in interne processen, concrete instructies voor medewerkers, technische systemen en adequate interne controlemechanismen. Zodat het in de praktijk werkt zoals het hoort te werken en zowel intern als extern controleerbaar is. De CTIVD heeft een begeleidend persbericht opgesteld.

De minister van Defensie, tevens minister voor de AIVD, heeft een beleidsreactie gegeven op de derde voortgangsrapportage van de CTIVD.

Beeld: ©Shutterstock