Nieuws
Nieuws

Nieuws

Toezichtsrapport inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD

Bij brief van 7 oktober 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het toezichtsrapport inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport, het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht

Brief van de minister van BZK

Toezichtsrapport inzake onderzoek door de AIVD op sociale media

Bij brief van 4 september 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het toezichtsrapport inzake onderzoek door de AIVD op sociale media doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport,het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht

Brief van de minister van BZK

Toezichtsrapport inzake de inzet van enkele langlopende agentenoperaties door de AIVD

Bij brief van 5 juni 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het toezichtsrapport inzake de inzet van enkele langlopende agentenoperaties door de AIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport, het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht

Jaarverslag CTIVD 2013-2014

Op 24 april 2014 heeft de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag 2013-2014 uitgebracht. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD. De CTIVD gaat onder meer in op de diepteonderzoeken die zij dit verslagjaar heeft uitgevoerd, waaronder het onderzoek naar het verwerken van gegevens op het gebied van telecommunicatie, en de behandeling van klachten over de beide diensten.

Het jaarverslag is hier te vinden.

Toezichtsrapport inzake gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en de MIVD

Bij brief van 11 maart 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie het toezichtsrapport inzake gegevensverwerking op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en de MIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het rapport is hiermee openbaar geworden. Het toezichtsrapport, het bijbehorende persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Toezichtsrapport

Persbericht


Reactie CTIVD op rapport commissie-Dessens

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de CTIVD een reactie gegeven op het rapport van de commissie Evaluatie Wiv 2002 (commissie-Dessens). Deze reactie heeft zij op 11 maart 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer en treft u hieronder aan.

Reactie van de CTIVD


Nieuwe voorzitter en nieuw lid CTIVD

Per januari 2014 is Harm Brouwer aangetreden als voorzitter van de CTIVD. Hij vervangt Bert van Delden, wiens termijn in december 2013 afliep. Brouwer was hiervoor werkzaam als kort geding rechter en was van 2005 tot 2011 voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Tevens per januari 2014 is Aad Meijboom aangetreden als lid van de CTIVD. Hij vervangt Eppo van Hoorn die in september 2013 terugtrad. Meijboom is werkzaam geweest binnen de politie, waaronder als korpschef van de regio's Twente en Rotterdam-Rijnmond.

 

Information in English