Publicatie van het rapport van de CTIVD over afluisteren door de MIVD

De minister van Defensie heeft met haar brief van 23 maart 2016 het toezichtsrapport over de inzet van de afluisterbevoegdheid door de MIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal.

De MIVD is bevoegd communicatie af te luisteren (de afluisterbevoegdheid). Dit staat in artikel 25 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). De inzet van deze bevoegdheid is een belangrijk onderwerp voor toezicht omdat hiermee een vergaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt. Om deze reden heeft de Commissie onderzoek verricht naar de toepassing van deze bevoegdheid. 

Het toezichtsrapport, het persbericht en de aanbiedingsbrief van de minister van Defensie treft u hieronder aan.