Copyright

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing.

Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is. Lees meer over  copyright.