Rechtsbescherming advocaten en journalisten in het buitenland

Op 31 mei hebben de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de afdelingen toezicht en klachtbehandeling van de CTIVD gezamenlijk een brief naar de Tweede kamer gestuurd.

In de brief wordt aangegeven dat na rechtseenheidoverleg de betrokken organisaties unaniem van oordeel zijn dat met betrekking tot advocaten en journalisten in het buitenland hetzelfde beschermingsregime van toepassing is als voor advocaten en journalisten in Nederland.

Beeld: ©CTIVD en TIB