Jan-Jaap Oerlemans benoemd op de leerstoel Inlichtingen en Recht

Per 1 februari 2020 is dr. Jan-Jaap Oerlemans benoemd als bijzonder hoogleraar 'Inlichtingen en Recht' aan de Universiteit Utrecht. Oerlemans is tevens senior onderzoeker bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

De leerstoel is door de CTIVD mogelijk gemaakt ter bevordering van onderzoek en de overdracht van kennis over de juridische aspecten op het terrein van inlichtingen en veiligheid.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Defensie stellen budget beschikbaar voor de aanstelling van een promovendus onder begeleiding van de leerstoelhouder.

Lees voor meer informatie het bericht over de aanstelling op de website van de Universiteit Utrecht.