Publicatie klachtbeslissing

De afdeling klachtbehandeling van de CTIVD heeft onderzoek verricht naar een klacht. De beslissing op deze klacht is gepubliceerd op 4 mei 2022.