Brief CTIVD over verscherpt toezicht op de kabel

Op 30 mei 2022 heeft de afdeling toezicht van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een brief verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Defensie. 

De brief bevat de eerste tussentijdse bevindingen over het verscherpt toezicht van de CTIVD op de uitvoering van kabelinterceptie door de AIVD en MIVD.

Op 9 juni 2022 is een Kamerbrief met de reactie op de tussentijdse bevindingen gepubliceerd. In de seperate Kamerbrief van 9 juni 2022 gaan minister Bruins Slot (BZK) en minister Ollongren (Defensie) onder andere in op de bevindingen van de CTIVD.