Toezichtsrapport over de heer R.H.G. van Duijn openbaar

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het toezichtsrapport doorgestuurd aan de beide Kamers.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met zijn brief van 14 januari 2015 het toezichtsrapport doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het gaat om het toezichtsrapport over het onderzoek naar de activiteiten van de BVD aangaande de heer R.H.G. van Duijn. Het rapport is daardoor openbaar. Het toezichtsrapport en de aanbiedingsbrief treft u hiernaast aan.