Toezichtsrapport 41 over het onderzoek naar de activiteiten van de BVD tegen de heer R.H.G. van Duijn (2015)

In 2014 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Commissie gevraagd om een onderzoek te doen naar de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen door of in opdracht van de Binnenlandse Veiligheidsdienst tegen de heer R.H.G. van Duijn. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2015.