Toezichtsrapporten

Alle onderzoeken

Aangekondigde onderzoeken

Actuele rapporten

Bijzondere bevoegdheden

Geheimhouding/ transparantie

Invoering Wiv 2017

Onderzoeken en operaties van de AIVD en MIVD

Overige onderwerpen

Samenwerking en uitwisseling van gegevens

Veiligheidsonderzoeken