Toezichtsrapport biologisch forensische onderzoeksmethoden openbaar

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het toezichtsrapport doorgestuurd aan de beide Kamers.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met zijn brief van 25 maart 2015 het toezichtsrapport doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Het gaat om het toezichtsrapport inzake de toepassing van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD. Het rapport is daardoor openbaar. Het toezichtsrapport en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Onderzoek van de CTIVD naar de AIVD en de toepassing van biologisch forensische onderzoeksmethoden