Jaarverslag CTIVD 2014-2015

Op 30 april 2015 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag uitgebracht.

In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD. Daarnaast besteedt de CTIVD onder meer aandacht aan de komende wijziging van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002), het thema geheimhouding versus transparantie en het toetsingskader voor het afluisteren van verschoningsgerechtigden (geheimhouders, bijvoorbeeld artsen of advocaten).

Jaarverslag 2014-2015
Beeld: CTIVD