Onderzoek naar bijdrage MIVD aan targeting

Op 22 mei 2015 heeft de Commissie een onderzoek aangekondigd naar de bijdrage van de MIVD aan targeting.

De Commissie verstaat hier onder de bijdrage van de MIVD aan het proces van selecteren van doelen (objecten en/of personen) met het oogmerk maatregelen jegens hen te treffen; zoals het leggen van contacten, gevangen nemen of uitschakelen. De Commissie zal zich onder meer richten op de rol van de MIVD bij targeting in lopende en recent afgeronde missies en de op dit punt relevante samenwerking met buitenlandse diensten vanaf 1 januari 2013. Ook zal de Commissie zich buigen over het voor dit onderwerp relevante juridisch kader.