Onderzoek naar uitvoering van Tweede Kamermoties door AIVD en MIVD

Op 2 juli 2015 heeft de Commissie een onderzoek aangekondigd naar de uitvoering door de AIVD en de MIVD van twee Kamermoties.

De Tweede Kamer nam in april 2014 tijdens een plenair debat over het afluisteren door de NSA twee moties aan. In motie nr. 89 wordt de regering verzocht te komen tot een nadere invulling van de criteria voor samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In motie nr. 96 constateert de Kamer dat structureel sets (meta)gegevens worden uitgewisseld aan buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en verzoekt de regering dit alleen te laten plaatsvinden nadat toestemming is verkregen van de betrokken minister. De Commissie verricht nu een kortlopend onderzoek naar de wijze waarop de AIVD en de MIVD invulling geven aan deze moties van de Tweede Kamer.

Grote zaal Tweede Kamer