Toezichtsrapport samenwerking MIVD met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten openbaar

De minister van Defensie heeft met zijn brief van 27 juli 2015 het toezichtsrapport over de samenwerking van de MIVD met buitenlandse diensten doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal.

Het gaat om het toezichtsrapport inzake de samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de MIVD. Het rapport is daardoor openbaar. Het toezichtsrapport, de juridische bijlage horende bij dit rapport, het persbericht en de aanbiedingsbrief treft u hieronder aan.

Samenwerking