Publicatie van het rapport van de CTIVD over eventuele handlangers van Mohammed B.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vroeg de Commissie in oktober 2014 een onderzoek te doen naar de vraag of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) na de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004 beschikte over meer informatie. De minister wilde met name weten of de AIVD beschikte over meer informatie over eventuele handlangers van de dader Mohammed B, en zo ja, wat de AIVD hiermee gedaan heeft. De Commissie kondigde in november 2014 aan dit onderzoek te verrichten.

De minister van BZK heeft met zijn brief van 3 december 2015 het toezichtsrapport over eventuele handlangers van Mohammed B. doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal.

Het toezichtsrapport, het persbericht en de aanbiedingsbrief van de minister van BZK treft u hieronder aan.

Afbeelding monument De Schreeuw