Publicatie van Rapport 49 over de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens door de AIVD en de MIVD

De ministers van BZK en Defensie hebben met hun brief van 30 juni 2016 het toezichtsrapport over de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens door de AIVD en de MIVD (nr. 49) doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal.

Motie nr. 96 van het lid Schouw

Op 9 april 2014 voerde de Tweede Kamer een debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin. Tijdens en na het debat zijn verschillende moties ingediend, waaronder motie nr. 96 van het lid Schouw (D66). Met deze motie werd beoogd meer transparantie en waarborgen aan te brengen bij het uitwisselen van sets (meta)data met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In reactie op deze motie gaven de ministers van BZK en Defensie aan dat zij voortaan, zoals ook door de Tweede Kamer verzocht, toestemming zullen geven voor deze uitwisseling. De procedures van de AIVD en de MIVD zijn hiertoe aangepast. De CTIVD werd gevraagd op de uitvoering van de motie toe te zien.

Het onderzoek

In dit rapport toetst de CTIVD hoe de AIVD en de MIVD in hun beleid en in de praktijk invulling geven aan het toestemmingsregime voor de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De CTIVD heeft aan de hand van de geconstateerde feiten over het beleid en de praktijk conclusies getrokken. Het is aan de Tweede Kamer te beoordelen of aan motie nr. 96 van het lid Schouw voldoende uitvoering is gegeven.