Zienswijze CTIVD op het wetsvoorstel Wiv 20..

Op 9 november 2016 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar Zienswijze op het wetsvoorstel voor een nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uitgebracht. U vindt deze Zienswijze van de CTIVD hieronder. Daarbij vindt u ook de bijbehorende Bijlage I (Essentiële waarborgen), Bijlage II (Kwaliteitsverbeteringen) en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Grote zaal Tweede Kamer