Tweede Kamer spreekt met CTIVD over het wetsvoorstel Wiv 20..

Op 13 december 2016 vond de technische briefing plaats waarin de Tweede Kamer met de CTIVD sprak over het wetsvoorstel voor een nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 20..).

Tijdens deze technische briefing heeft de CTIVD haar Zienswijze op het wetsvoorstel kort toegelicht.  

De tekst van deze toelichting en de hierbij horende Q&A’s vindt u hiernaast. 

Een uitgebreide Zienswijze met twee bijlagen stuurde de CTIVD op 9 november 2016 naar de Eerste en de Tweede Kamer en de betrokken ministers ten behoeve van het parlementaire debat over het wetsvoorstel. 

Grote zaal Tweede Kamer