Nader standpunt CTIVD wetsvoorstel Wiv 20..

Op 8 februari a.s. vindt in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over het voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veilgheidsdiensten (Wiv 20..) 


De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft in november 2016 haar Zienswijze op dit voorstel gepubliceerd. Eind december bracht de Tweede Kamer haar Verslag uit. Op 17 januari 2017 presenteerde het kabinet een Nota naar aanleiding van het verslag en een Nota van wijziging. 
 
In dit stadium van de parlementaire behandeling geeft de CTIVD graag inzicht in haar beeld van het nu voorliggende wetsvoorstel. De Nota van wijziging brengt in het wetsvoorstel enkele belangrijke verbeteringen aan. Vanuit de invalshoek van de effectiviteit van het toezicht ontbreken echter nog een aantal heldere, toetsbare waarborgen. 
 
In het op 31 januari 2017 gepubliceerde standpunt schetst de CTIVD in één A4 wat vanuit het oogpunt van toezicht nog gewijzigd zou moeten worden in het voorstel. Een nadere toelichting op deze punten staat beschreven in de achterliggende pagina’s, vaak met verwijzing naar de eerder uitgebrachte Zienswijze. 

Nader standpunt CTIVD wetsvoorstel Wiv 20..
Beeld: ©CTIVD