Publicatie van Rapport 51 over de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD en de MIVD

De ministers van BZK en Defensie hebben met hun brief van 1 februari 2017 het toezichtsrapport over de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD en de MIVD (nr. 51) doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. 

De notificatieverplichting houdt in dat de AIVD en de MIVD vijf jaar na de beëindiging van het toepassen van een bepaalde bijzondere bevoegdheid moeten onderzoeken of degene tegen wie deze is ingezet hiervan op de hoogte kan worden gebracht. 

De CTIVD heeft onderzocht of de AIVD (in 2015) en de MIVD (in 2014 en 2015) op een rechtmatige wijze uitvoering hebben gegeven aan de notificatieverplichting.

Het persbericht bij het rapport schetst in het kort de bevindingen in het onderzoek. De methodologie van het onderzoek en het juridisch kader voor de notificatieplicht staan beschreven in twee bijlagen bij het rapport.