Publicatie van rapport 52 over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten

De ministers van BZK en Defensie hebben met hun brief van 28 maart 2017 het toezichtsrapport over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten door de AIVD en de MIVD (nr. 52) doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. 

De CTIVD heeft onderzocht in hoeverre de verwerving en verdere verwerking van vertrouwelijke communicatie met advocaten en met journalisten, rechtmatig plaatsvindt. Het onderzoek beslaat de periode oktober 2015 – maart 2016.

Het persbericht bij het rapport schetst in het kort de bevindingen van het onderzoek.

Het rapport heeft de volgende bijlagen: een beschrijving van de onderzoeksmethodologie (bijlage I), het toetsingskader (bijlage II), een beschrijving van de in het rapport genoemde specifieke gevallen (bijlage III) een begrippenlijst (bijlage IV) en de aangehaalde toezichtsrapporten (bijlage V).