Eerste Kamer spreekt met CTIVD over het wetsvoorstel Wiv 20..

Op 28 maart 2017 vond een gesprek plaats tussen de Eerste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en de CTIVD over het wetsvoorstel voor een nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 20..).

Ter voorbereiding van dit gesprek stuurde de CTIVD een brief aan de Eerste Kamer met haar visie op het wetsvoorstel. Tijdens dit gesprek heeft de CTIVD haar visie nader toegelicht en vragen van de Eerste Kamerleden beantwoord.

De brief is een vervolg op de eerdere, uitgebreide Zienswijze met twee bijlagen die de CTIVD op 9 november 2016 stuurde naar de Eerste en de Tweede Kamer en de betrokken ministers ten behoeve van het parlementaire debat over het wetsvoorstel. 

Eerste Kamer