Jaarverslag CTIVD 2016

Op 26 april 2017 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag uitgebracht over het jaar 2016. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD.

In het jaarverslag wordt onder meer aandacht besteed aan de in 2016 gepubliceerde rapporten, de door de CTIVD behandelde klachten en de ontwikkelingen op het gebied van internationale samenwerking met andere toezichthouders. Daarnaast staat de CTIVD stil bij de effectiviteit van haar toezicht en gaat zij in op het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat bij het afronden van dit jaarverslag voor behandeling in de Eerste Kamer ligt. 

Beeld: ©CTIVD