Onderzoek naar de verwerving van op internet aangeboden bulkdatasets

De CTIVD gaat onderzoek verrichten naar het door de AIVD en de MIVD verwerven van op internet aangeboden bestanden met grote hoeveelheden gegevens.

De reden voor het onderzoek is dat steeds meer (persoonlijke) informatie via internet in grote hoeveelheden voor een ieder beschikbaar is. De CTIVD onderzoekt of de verwerving en ontsluiting van deze informatie door de diensten op een rechtmatige wijze plaatsvindt. Zij besteedt hierbij ook aandacht aan de vraag in hoeverre toepassing van de algemene bevoegdheid in deze met voldoende waarborgen is omkleed.

Het onderzoek wordt afgesloten met een openbaar toezichtsrapport.

Beeld: ©Shutterstock