Publicatie van rapport 54 over de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens

De ministers van BZK en Defensie hebben met hun brief van 5 september 2017 het toezichtsrapport over de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens door de AIVD en de MIVD (nr. 54) doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. 

Het recht op kennisneming (ook wel het recht op inzage genoemd) houdt in dat een ieder het recht heeft inzage te krijgen in door de AIVD en de MIVD over hem of haar verwerkte persoonsgegevens. De CTIVD heeft onderzocht of de AIVD en de MIVD inzageverzoeken over persoonsgegevens op rechtmatige wijze hebben behandeld.

Het onderzoek betreft de tweede (en laatste) fase van een onderzoek met als thema ‘transparantie over de verwerking van persoonsgegevens door de AIVD en de MIVD’. De eerste fase zag op de uitvoering van de notificatieplicht door de diensten (toezichtsrapport 51). Uit het onderzoek blijkt dat de notificatieplicht en het recht op inzage slechts beperkt bijdragen aan transparantie over persoonsgegevens. De in de Wiv 2002 genoemde weigeringsgronden staan hieraan dikwijls in de weg. In het onderzoek van de CTIVD komt naar voren dat de diensten de wettelijke weigeringsgronden, behoudens enkele gevallen, op goede gronden toepassen.

Het persbericht bij het rapport schetst in het kort de bevindingen in het onderzoek. De methodologie van het onderzoek en het juridisch kader voor de inzageverzoeken persoonsgegevens staan beschreven in twee bijlagen bij het rapport.

Beeld: ©CTIVD