Jaarverslag CTIVD 2017

Op 16 april 2018 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag uitgebracht over het jaar 2017. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de in 2017 gepubliceerde rapporten en de door de CTIVD behandelde klachten. Ook wordt aandacht besteed aan de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en de activiteiten van de CTIVD in het kader van deze nieuwe wet.

Jaarverslag 2017
Beeld: ©CTIVD