Toezichtsactiviteiten naar de werking van de Wiv 2017

Op 26 april 2018 heeft de CTIVD een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief zet de CTIVD uiteen hoe het toezicht op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 vorm krijgt. Deze wet treed op 1 mei 2018 in werking. De CTIVD zal direct vanaf de inwerkingtreding toezien op deze wet en in aanvullend beleid opgenomen waarborgen.