Onderzoek naar wegingsnotities

De CTIVD gaat een onderzoek verrichten naar de (vaststelling van) wegingsnotities met betrekking tot samenwerkingsrelaties van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Zij heeft hierover op 9 mei 2018 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Aanleiding van het onderzoek vormt de toezegging van het kabinet dat bij de inwerkingtreding van de Wiv 2017 de wegingsnotities met betrekking tot de meest hechte samenwerkingsrelaties van de AIVD en de MIVD vastgesteld zullen zijn.

De CTIVD zal toetsen of de toegezegde wegingsnotities zijn vastgesteld en of deze voldoen aan de Wiv 2017. Het onderzoek wordt afgesloten met een openbaar toezichtsrapport. 

Beeld: ©Shutterstock