Brieven over tekortkomingen openbare AIVD-publicatie

De CTIVD heeft in toezichtsrapport nr. 57 over de gegevensverstrekking van de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten onder meer aandacht besteed aan de openbare AIVD-publicatie genaamd Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld (januari 2016). Deze publicatie bevat informatie over personen die vanuit Nederland zijn uitgereisd naar ISIS-gebied sinds 2014. Daaruit komt naar voren dat de inhoud van de publicatie een aantal tekortkomingen bevat. De CTIVD beoordeelt de publicatie op onderdelen als onzorgvuldig.

Ten tijde van het vaststellen van het toezichtsrapport was het de CTIVD nog niet bekend dat de publicatie reeds als processtuk in procedure was ingebracht (ECLI:NL:RBROT:2017:8497). In het licht van de rol die de genoemde AIVD-publicatie kan spelen in vreemdelingrechtelijke en (reeds heeft gespeeld) in strafrechtelijke procedures jegens personen die naar ISIS-gebied zijn uitgereisd, heeft de CTIVD deze tekortkomingen per brief onder de aandacht gebracht van de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten en de Vereniging Asieladvocaten en –juristen Nederland. De brieven zijn onderaan dit bericht te vinden.

Beeld: ©Shutterstock