Reactie CTIVD op concept-wetsvoorstel wijziging Wiv 2017

Op 20 augustus 2018 heeft de CTIVD haar reactie op het concept-wetsvoorstel wijziging Wiv 2017 uitgebracht.

De reactie ziet op vier onderwerpen die van belang zijn voor de effectiviteit van het toezicht van de CTIVD: 

  1. Invulling en reikwijdte van het vereiste van “zo gericht mogelijk" 
  2. Werking van artikel 30 t.o.v. de artikelen 38 en 39
  3. Eenduidige regeling voor de meldplicht aan de CTIVD m.b.t. de verstrekking van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten.
  4. Uitsluiting van de werking van de Wet open overheid (Woo)