Jaarverslag CTIVD 2018

Op 9 april 2019 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag uitgebracht over het jaar 2018. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de in 2018 verrichte onderzoeken en de door de CTIVD behandelde klachten. Ook wordt aandacht besteed aan de toezichtsactiviteiten van de CTIVD naar de werking van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en aan de ontwikkeling van de organisatie van de CTIVD.

Beeld: ©ctivd