Jaarverslag CTIVD 2019

Op 29 april 2020 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag over het jaar 2019 uitgebracht. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD.

Het jaarverslag geeft onder meer een overzicht van de in 2019 gepubliceerde rapporten en de door de CTIVD behandelde klachten. Ook wordt aandacht besteed aan de toezichtsactiviteiten van de CTIVD naar de werking van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017), aan de ontwikkelingen op het gebied van internationale samenwerking met andere toezichthouders en aan de ontwikkeling van de organisatie van de CTIVD.

Beeld: ©Shutterstock