Memo over de implicaties van Conventie 108+

Op woensdag 17 februari 2021 hebben de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een memo over de Conventie 108+ verzonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

In de memo zetten de TIB en de CTIVD de implicaties van Conventie 108+ uiteen voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in kader van de nationale veiligheid. Gelet op het grote belang van de voorgestelde wijzigingen in het verdrag, roepen de TIB en de CTIVD op tot het zo spoedig mogelijk ratificeren van Conventie 108+.  

Beeld: ©CTIVD en TIB