Aankondiging onderzoek naar automated OSINT

Vandaag heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd onderzoek te gaan verrichten naar automated OSINT door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Door technologische ontwikkelingen ontstaan meer mogelijkheden om met gebruik van software op automatische wijze publiek toegankelijke gegevens te verzamelen en verder te verwerken, waaronder gegevens van sociale mediadiensten. Dit wordt ook wel ‘automated OSINT’ genoemd.

In het onderzoek zal de nadruk liggen op het gebruik van applicaties (tools) ten behoeve van deze geautomatiseerde vormen van openbronnenonderzoek.

Het onderzoek wordt afgesloten met een openbaar toezichtsrapport.