Jaarverslag CTIVD 2020

Op 20 april 2021 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag over het jaar 2020 uitgebracht. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD.

Het jaarverslag geeft onder meer een overzicht van de in 2020 gepubliceerde rapporten, andere activiteiten en de door de CTIVD behandelde klachten. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de CTIVD heeft deelgenomen aan het proces van de wetsevaluatie, de (inter-) nationale samenwerking met andere toezichthouders en de organisatorische ontwikkeling van de CTIVD.

Beeld: ©Shutterstock