Brief CTIVD wetsvoorstel NCTV

Op donderdag 22 juli 2021 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een brief verzonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel omtrent een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid is op 9 november 2021 door de minister van Justitie en Veiligheid bij de Tweede Kamer ingediend.