Aankondiging onderzoek naar de inlichtingendiensten van de politie en de bijzondere dienst van de Koninklijke Marechaussee

Op 23 februari 2022 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd onderzoek te gaan verrichten naar de aansturing van de inlichtingendiensten van de politie (ID’s) en de bijzondere dienst van de Koninklijke Marechaussee (BD KMar) door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige gegevensverwerking, bescherming van fundamentele rechten van burgers en borging van de wettelijke scheiding tussen het inlichtingen- en veiligheids- en het opsporingsdomein vereist dit voldoende sturing van de AIVD en de MIVD. Te meer daar de medewerkers van de ID’s en BD KMar op een fysieke afstand van de vestigingen van de diensten hun werkzaamheden verrichten.

Het onderwerp is des te actueler nu de AIVD recent heeft aangekondigd zich meer te willen begeven op het terrein van 'ondermijning' van de samenleving/'bovenwereld' door criminelen, omdat dit tot risico's voor de nationale veiligheid leidt. De ID’s fungeren daarbij als draaischijf.

Het onderzoek wordt afgesloten met een openbaar toezichtsrapport.