Publicatie klachtbeslissing

De afdeling klachtbehandeling van de CTIVD heeft onderzoek verricht naar twee klachten. 

De klachtbehandeling van een van de twee klachten heeft geleid tot een klachtbeslissing die volledig staatsgeheim is gerubriceerd. Deze beslissing zal daarom niet op onze website worden gepubliceerd. Deze klacht zag voor het overgrote deel op het handelen van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Een onderdeel zag op het handelen van zowel de MIVD als de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De afdeling klachtbehandeling heeft een van de klachtonderdelen niet kunnen beoordelen. Een ander klachtonderdeel beoordeelde zij ongegrond. De overige klachtonderdelen achtte ze gegrond. De afdeling klachtbehandeling heeft naar aanleiding van het oordeel een aanbeveling gedaan in de richting van de MIVD.

De andere klachtbeslissing ging over het handelen van de AIVD. Deze klachtbeslissing is gepubliceerd op 1 maart 2021.