Brief CTIVD wetsvoorstel Cyberwet

Op donderdag 14 april 2022 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een brief verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op het conceptwetsvoorstel voor de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

Het wetsvoorstel is op dit moment in consultatie