Jaarverslag CTIVD 2021

Op 26 april 2022  heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag over het jaar 2021 uitgebracht. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD.

Het jaarverslag geeft onder meer een overzicht van de in 2021 gepubliceerde rapporten en afgeronde onderzoeken, van andere activiteiten en publicaties en de door de CTIVD behandelde klachten. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de CTIVD heeft deelgenomen aan de voorbereiding van de nieuwe wetgeving op het gebied van onderzoeken van de AIVD en de MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, de (inter-)nationale samenwerking met andere toezichthouders en de organisatorische ontwikkeling van de CTIVD.

Beeld: ©Shutterstock