Brief CTIVD voorstel tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken

Op maandag 5 september 2022 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een brief verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken (de Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen).

Het wetsvoorstel is op dit moment in consultatie