Brief CTIVD over Nota van Wijziging Cyberwet

Op maandag 16 januari 2023 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een brief verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in reactie op de Nota van Wijziging op de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma.

Het ontwerp van de nota van wijziging is op dit moment in consultatie