Jaarverslag CTIVD 2022

Op 20 april 2023 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) haar jaarverslag over het jaar 2022 uitgebracht. In het jaarverslag legt de CTIVD verantwoording af over de wijze waarop zij in de afgelopen periode toezicht heeft gehouden op de AIVD en de MIVD.

Het jaarverslag geeft onder meer een overzicht van de in 2022 gepubliceerde rapporten en afgeronde onderzoeken en van andere toezichtactiviteiten, zoals het verscherpt toezicht op de kabel, informatiedossiers en het toezicht op digitale veiligheid en het melden van onbekende kwetsbaarheden. Ook worden hier de publicaties belicht die de CTIVD in het kader van de advisering over wet- en regelgeving heeft uitgebracht en de door de CTIVD behandelde klachten. Verder wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de CTIVD heeft deelgenomen aan de voorbereiding van de nieuwe wetgeving op het gebied van onderzoeken van de AIVD en de MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, aan de (inter-) nationale samenwerking met andere toezichthouders en de organisatorische ontwikkeling van de CTIVD.

Beeld: ©Shutterstock