Rondetafelbijeenkomst over inlichtingenactiviteiten

Op 9 juni 2023 organiseerde de CTIVD een expertbijeenkomst getiteld ‘Wildgroei aan inlichtingenactiviteiten’. De bijeenkomst ging over de verzameling en verwerking van inlichtingen door andere (overheids-)organisaties dan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Em. prof. Bob de Graaff (Universiteit Utrecht) en prof. Jan-Jaap Oerlemans (Universiteit Utrecht en CTIVD) verzorgden inleidende presentaties. Hierna gingen de deelnemers, bestaande uit afgevaardigden van gemeenten, de wetenschap, de Inspectie Justitie en Veiligheid, het College voor de Rechten van de Mens en een regionale ombudsman met elkaar in gesprek.

De conclusie van de bijeenkomst was dat er binnen een groot aantal overheidsorganisaties sprake is van inlichtingenactiviteiten die een grote impact kunnen hebben op betrokkenen. De deelnemers waren het erover eens dat dit op een zorgvuldige manier en binnen de wettelijke kaders dient te gebeuren. Het vereist professionalisme, bestuurlijke verantwoordelijkheid en bewustwording bij ambtenaren over de impact van fundamentele rechten die inlichtingenactiviteiten hebben op het leven van burgers.

De CTIVD ziet de bijeenkomst als een begin van een discussie en een bijdrage aan de bewustwording van deze ontwikkeling.

Logo CTIVD - Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten