Uitkomsten pilot afweging OSINT tools

Op 11 oktober 2023 informeerde de CTIVD minister De Jonge (BZK) over de uitkomsten van de pilot van de AIVD en MIVD in het kader van Open Source Intelligence (OSINT) tools.

Ter opvolging van de aanbevelingen in toezichtrapport nr. 74 (2021) naar Automated OSINT zijn de AIVD en de MIVD een pilot gestart naar de inzet van tools in het inlichtingenproces. In de brief informeert de CTIVD de ministers over de resultaten van de pilot en nadere toezichtactiviteiten.

In de brief benadrukt de CTIVD dat een risico-inventarisatie bij de inzet van deze tools en het nemen van mitigerende maatregelen op de geconstateerde risico’s bij alle tools in het inlichtingenproces dient plaats te vinden. Ook dient een sluitend overzicht te worden aangehouden van de gebruikte tools en moet deze periodiek worden bijgewerkt. De AIVD en de MIVD zijn verzocht op korte termijn verbeteringen door te voeren.

In de beleidsreactie van minister De Jonge (BZK) en minister Ollongren (Defensie) van 24 oktober 2023, onderschrijven de ministers het uitgangspunt van de aanbeveling dat de risico-inventarisatie uiteindelijk dient te leiden tot het nemen van mitigerende maatregelen op geconstateerde risico’s voor alle tools in het inlichtingenproces. De diensten gaan aan de slag met deze aanbeveling en zullen met de CTIVD hierover nader in gesprek gaan.