CTIVD Rondetafelbijeenkomst over nationale veiligheid en samenwerkingsverbanden

Op 13 oktober 2023 organiseerde de CTIVD een expertbijeenkomst getiteld ‘Nationale veiligheid en samenwerkingsverbanden’.

Bestaande en geformaliseerde samenwerkingsverbanden waarbij hiervan sprake is, zijn bijvoorbeeld de ‘CT infobox’ en de ‘Cyber Intel/Info Cel’ (CIIC). In deze twee samenwerkingsverbanden werken onder meer de volgende partijen samen: de AIVD, de Nationale Politie, het NCSC, het OM en de NCTV. Daarnaast zijn er ook andere vormen van samenwerking, zoals casusoverleggen over veiligheid, met bijvoorbeeld gemeenten of de politie als betrokken partijen.

De bijeenkomst ging over de spanningsvelden die ontstaan als verschillende domeinen, in zowel juridisch als organisatorisch opzicht, naar elkaar toegroeien of met elkaar in aanraken komen in een samenwerkingsverband. Dr. Constant Hijzen (Universiteit Leiden en Inspectie Justitie en Veiligheid) en prof. dr. Jan-Jaap Oerlemans (Universiteit Utrecht en CTIVD) verzorgden inleidende presentaties voor de bijeenkomst. Hierna gingen de deelnemers, bestaande uit experts uit verschillende organisaties met elkaar in gesprek. Aanwezig waren advocaten, academici, privacyfunctionarissen en medewerkers van de Nationale Politie, de NCTV, de AIVD, het Openbaar Ministerie, de FIOD/Belastingdienst, De Nederlandsche Bank, gemeente Den Haag en ombudsman Rotterdam-Rijnmond.

Tijdens de bijeenkomst zijn de juridische knelpunten en uitdagingen voor het toezicht in kaart gebracht. Dit levert de CTIVD inzicht op in de problematiek die speelt bij samenwerkingsverbanden in het kader van nationale veiligheid. Dit kan aandachtspunten opleveren voor toekomstig onderzoek van de CTIVD.